Temizlik Kimyasallarında İş Güvenliğine Dikkat Etmek

Özellikle Korona Virüs ile ihtiyaç oranı yüksek oranda artan temizlik kimyasalları, gerek evlerimizde gerekse işyerlerinde önemli bir güvenlik problemi olarak yer almaktadır. El dezenfektanı başta olmak üzere zemin ve mobilyaları temizlemekte kullanılan çeşitli kimyasalları kullanırken iş güvenliğine dikkat etmek gerekir. Bu işlerde görevli kişilerin hijyen eğitimi alma şartı bulunduğu için, eğitim içeriğinde kimyasal maddeleri nasıl kullanmaları gerektiği ile ilgili detaylar yer almaktadır.

Temizlik Kimyasallarında İş Güvenliğine Dikkat Etmek - Risk Danışmanlık

Pandemi döneminde kimyasal maddelerin kullanımı o kadar fazla arttı ki zaman zaman bazı bölgelerde sürekli kullanılan kimyasalların zor tedarik edilmesine yol açtı. İnsanlar da farklı kimyasal içeriklere rağbet gösterdi. Bu durumda daha önce kullanımı ve içeriği bilinmeyen temizlik kimyasalları iş güvenliği açısından tehdit oluşturdu. Buna ek olarak klasik temizlik anlayışında yer alan kimyasalları birbirine karıştırmak alışkanlığı, iki uyumsuz maddenin çeşitli reaksiyonlarını ortaya çıkarırken, eldiven kullanımının ihmal edilmesi de cildin olumsuz etkilenmesine neden olmuştur.

Evlerde ve işyerlerinde kullanılan farklı içerikli maddeler zehirleyici gazların oluşmasına zemin hazırladı ve temizlik ile ilgilenen kişilerin fark etmeden etkilenmesine yol açtı. İş güvenliği uzmanlarının sıklıkla uyardığı bu konu üzerine eğilen işletmeler, hızlı şekilde yeniden hijyen eğitimi alınmasını ve virüse uygun bir içeriğin personeli ile paylaşılmasını sağladı.

Olumsuz Reaksiyon Gösteren Maddelere Maruziyet

Kimyasal içeriği kuvvetli olan maddelerin dezenfektan ve temizlik amacıyla kullanılması, daha önce rastlanılmayan reaksiyonlara neden oldu. Temizlik personelinin gaz ve sıvı haldeki bu maddelere maruz kalması da zehirlenmeler başta olmak üzere farklı rahatsızlıkların ortaya çıkmasına sebebiyet verdi. Bilinçsiz şekilde kullanılan temizlik maddelerinin, ayrıca birbirine karıştırılması tehdidi artırdı. Ortaya çıkan ve zehirlenmelere yol açabilecek gazların solunması, kişilerde halsizlik, baygınlık ve bilinç kaybı gibi durumların ortaya çıkmasına neden olmuş oldu.

Olumsuz Reaksiyon Gösteren Maddelere Maruziyet - Risk Danışmanlık

Çamaşır suyunun çok yaygın şekilde kullanıldığı işyerlerinde daha güçlü temizlik maddesi oluşturmak için amonyak ile karıştırma sonucu ortaya çıkan kloramin gazı, zehirli bir gazdır. Bunun farkında olmadan solunması insanları hastaneye başvurdurtacak kadar rahatsız etmektedir. Bu yüzden gerek hijyen eğitimlerinde gerekse temel iş güvenliği eğitimlerinde bunun üzerinde durulmasın gerekmektedir.

İş güvenliği uzmanları sorumlu oldukları işyerlerinde kullanılan temizlik malzemeleri ile ilgili bilgilendirme yapmalı, OSGB bünyesindeki işyeri hekimleri olası riskleri ve sonuçları anlatmalıdır. Potansiyel bir zehirlenme vakasında ilk yardımın nasıl yapılması gerektiği, çalışanın sevki ve daha sonra izlenmesi gereken süreçler İSG uzmanının koordinesinde aktarılmalıdır. Ortak Sağlık Güvenlik Biriminde yer alan diğer sağlık personeli, verilen eğitimleri istatistik olarak rapor haline dönüştürerek işyeri hekimine yardımcı olur.

Pandemi Döneminde Hijyen Eğitimini Yenilemenin Faydası

Bilindiği gibi belirli temizlik işlerinde çalışanların hijyen eğitimi alarak işlerine daha bilinçli şekilde devam etmeleri gerekmektedir. Alınan bu eğitimde işlenen konulardan biri olan temizlik kimyasalları, etkileri, faydaları ve olumsuz yönleri ile ele alınmaktadır. Kişisel koruyucu donanımların kullanılmasının önemi de bu hijyen eğitimlerinde aktarılmaktadır.

Pandemi Döneminde Hijyen Eğitimini Yenilemenin Faydası - Risk Danışmanlık

Dolayısıyla temizliğin muazzam seviyede önemli olduğu Pandemi döneminde, özel kimyasalların kullanılması, hijyenik işyerleri için özel ilaçlamaların yapılması ve başta el dezenfektanı olmak üzere personelin aldığı önlemlerin arttırılmasının hayati önem taşıdığı görülmektedir. Bu yüzden daha önce hijyen eğitimi almış olsa dahi, temizlik personelinin Korona Virüs ile mücadele kapsamında yapılacak çalışmaları benimsemesi için ve daha güvenli şekilde çalışması için, hijyen eğitiminin yeni içeriklerle yinelenmesi gerekir.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev alan işyeri hekimlerinin rahatlıkla verebildiği hijyen eğitimi, temizlik kimyasallarındaki potansiyel tehlikeyi aktarması açısından üzerinde durulması gereken bir konudur.

  • İzlenme: 879

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. Risk Danışmanlık
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.