İşyeri Ortam Ölçümleri

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatları çerçevesinde gerekli anlarda işyeri ortam ölçümleri yapılması şart haline getirilmiştir. Buna göre işyeri kapsamında çalışanların ortamda gereğinden fazla ya da gereğinden az olan etkenlerden korunması adına yapılması gereken bir işlevdir. Bu işlevde ancak işyeri ortam ölçümleri ile gerçekleşebilir.

İSG kanunu çerçevesinde çalışan kesimin işyerlerinde maruz kaldığı birçok tehlikenin belirlenmesi, ölçülmesi ve ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu tehlikelerin ortamda yer alan yabancı maddelerin gereksiz fazla ya da az oluşundan kaynaklandığı da mümkündür. Bu anlamda işyerindeki kişilerin sağlıklarının tehlikeye atılmaması için de yine aynı şekilde tehlikelerin asgari seviyelere indirilmesi gerekmektedir.

Ortam Ölçümü Yapan Firmalar

İşyeri kapsamındaki tehlikelerin en aza indirgenmesi adına yapılacak en büyük önlemlerden biri de ortam ölçümleridir. Bu ölçümler neticesinde tehlikelere neden olacak olan yabancı maddelerin ne kadar olduğuyla alakalı kesin sonuçlara da varılır. Ortam ölçümleri yapan firmalar ile anlaşarak kişilerin bu gibi aktiviteleri daha hızlı ve verimli biçimde gerçekleştirmesi de mümkün hale gelecektir.

Bu anlamda çevrede çalışan işçiler de başta olmak üzere herkesin daha sağlıklı bir yapıda olması amacıyla düzenlenecek yöntemler ve uygulanacak adımlar ile birlikte İSG mevzuatları da yerine getirilir. Bu kapsamda kişilerin hem daha güvenli ve sağlıklı ortam koşullarında görev alması hem de iş verimliliğinin de yükselmesi adına son derece önemlidir.

Ortam Ölçümü Yapan Firmalar - Risk Danışmanlık

Fiziksel Ortam Ölçümleri

Fiziksel ortam ölçümleri genel olarak şunlardan oluşamaktadır:

 • Ortam Toz Ölçümü
 • Ortam Titreşim Ölçümü
 • Ortam Gürültü Ölçümü
 • Ortam Aydınlatma Ölçümü
 • Ortam Termal Konfor Ölçümü
 • Ortam Kimyasal Ölçümü
 • Ortam VOC Ölçümleri
 • Aeresol Ölçümü
 • Aydınlatma Ölçümü
 • Sıcaklık-Hava Akım Hızı-Nem Ölçümü
 • Toksik ve Zehirli Gazların Ölçümü
 • Elektromanyetik Alan Ölçümü
 • Silika Ölçümü
 • Uçucu Organik Bileşikler Ölçümü
 • Formaldehit, Amonyak, Hidrojen Siyanür Ölçümü
 • Makine Gürültüsü Ölçümü

Bu gibi ölçümler ile birlikte işletmelerdeki tehlike durumları en aza indirgenecek olup aynı zamanda iş verimliliği de artacaktır. Bu anlamda çok defa kişilerin araştırmalar da yaparak hem kendilerini daha güven altına almaları hem de çalışan kişilerin sağlıklarını korumaları muhtemeldir. Ortam ölçümleri ile de bu gerçekleştirilebilir.

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. Risk Danışmanlık
Web Tasarım: Akademi Grafik 

 • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.