Sistem Belgelendirme(ISO 9001 Kalite Yönetim)

Sistem belgelendirme, bir diğer ifadeyle kalite yönetim sistemi firmaların, kurumların ve hizmet sektöründe yer almakta olan tüm işletmelerin iş süreçlerini iyileştirmeleri için gerekli olan bir standarttır. Günümüzde birçok firma özellikle de üretim faaliyetleri gerçekleştiren firmalar kalitelerini sürekli olarak artırmak zorundadırlar. Çünkü rekabetin daha sağlıklı ve anlamlı biçimde geçirilmesi firmalara da fayda sağlayacaktır.

Firmaların bu rekabet ortamından yararlanması ve kendilerine iş hacmi olarak özellikle de müşteriler kapsamında olumlu geri dönüşler alması adına sistem belgelendirme işlemlerinden yararlanması da gerekmektedir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşterilerin beklentilerini, ihtiyaç ve tüm mevzuat şartlarını karşılama yolu ile birlikte müşteri memnuniyetinin de artırılmasını ön gören bir sistemdir. Bu sistem ile birlikte işletmeler fayda sağlamakta ve satış işlemlerinde de olabildiğince hedeflerine ulaşabileceklerdir.

Sistem Belgelendirme Amacı Nedir?

Sistem belgelendirme amacı, ISO 9001 standardı genel olarak bir kontrol mekanizmasıdır. Bu standardın genel amacı ise olası tüm kusur ve hataları azaltmak ve neticesinde ortadan kaldırmaktır. Bu standart ile birlikte hedeflenen temel yapı ürünler ve hizmet kalitesiyle ilgili değil, direkt olarak yönetim sisteminin kalitesiyle ilgilidir. Bu kısımda temel varsayım ise etkin bir kalite yönetim sisteminin oluşturulmasıdır. Bu sistem standardının oluşturulması ile birlikte müşteri ihtiyaçları karşılanacak olup ürün ve hizmet kalitesi de artırılacaktır.

Kurumların, işletmelerin ve firmaların kalite yönetim standartları kapsamınca ürünlerini daha iyi geliştirmesi mümkündür. Ürünlerin gelişmesi bir anlamda daha fazla kitleye hitap etmek ve neticesinde yarar sağlamak anlamına da gelecektir. Bu bağlamda sistem belgelendirme yöntemlerinden yararlanılması da işletmelere uzun vadede ekstra yararlar sağlayacaktır. 

ISO Kalite yönetim standartları kapsamınca firmaların daha üst seviyelerde hizmetlerini devam ettirecek olmaları da bir anlamda uzun vadeli hedeflerine daha yakından ulaşmalarını sağlayacaktır. Özellikle işletmeler için en önemli hususlardan biri olan müşteri yönetimi ve müşteri memnuniyeti bu kalite standartları ile birlikte sağlanacak olup firmanın hedefleri de uzun vadeli olarak gerçekleşecektir.

Sistem Belgelendirme İstanbul - Risk Danışmanlık

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi'nin Faydaları Nelerdir?

ISO 9001 Kalite yönetim sisteminin faydaları genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

 • İyi tasarım ve planlama, işlem maliyetlerini azaltır.
 • Bu şekilde yönetim, tüm boyutlarıyla işletmesini daha net kontrol altında tutar, daha sağlıklı kararlar verir.
 • Müşteri ilişkilerine odaklanan kuruluştaki müşteri şikayetleri azalır, müşteri memnuniyeti ve bağlılığı daha da artar.
 • Faaliyetlerin daha iyi planlanması, sorunların daha hızlı çözülmesi ile etkin bir yönetim sağlanmış olur.
 • Departmanlar arası problemlerin çözümünde sistematik yaklaşım, verimliliği artırır.
 • Kuruluşun kalite imajı güçlenir, müşterilerin güveni artar.
 • Kalite problemlerinden kaynaklanan kalitesizlik maliyetlerini minimuma indirir.
 • Kurumsal kimlik, istikrarı da beraberinde getirir.
 • Tüm sorunlar sistematik şekilde analiz edileceğinden, işletmede sürekli bir gelişme olur.

Tüm bu yararlar ile birlikte işletmelerdeki iş akışı da olumlu yönde etkilenecektir. Tüm olumlu iş süreçleri için firmaların ISO Kalite standartları ile tanışması gerekmektedir.

Sistem Belgelendirme Fiyat - Risk Danışmanlık

ISO 9001 Standardı'nı Kimler Kullanabilir/Uygulayabilir?

ISO 9001 kalite standardının kimler tarafından kullanılabilir ya da uygulanabilir olduğu konusu da en çok merak edilen ve araştırılan konuların başında gelmektedir. Buna göre sürekli olarak iyileştirmeyi amaç edinen, etkin biçimde kalite sistem yönetimlerinden yararlanarak etkileşimlerini artırmak isteyen kişilerin, firma yöneticilerinin bu standarttan yararlanması da mümkündür. Bu noktada herhangi bir sektör ya da ölçek kısıtlaması söz konusu olmamakla birlikte hemen her işletme katılım gösterebilir. Sistem belgelendirme ile sizler de işletmenizin daha iyi yönetilmesi ve ürünlerin üretilerek hızlı biçimde etkileşim alınması mümkündür.

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. Risk Danışmanlık
Web Tasarım: Akademi Grafik 

 • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.