İSG Eğitimi Nedir? Nasıl Alınır? Neden Önemlidir?

İSG eğitimi iş güvenliği alanında alınması gereken en önemli eğitimdir. Temel İSG eğitimi ile başlayan ve üst düzey alınarak daha da uzmanlık istenen bu alanda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili en temel çalışma prensipleri verilmektedir. Çalışanların alması gereken temel eğitimler arasında yer almaktadır. Çalışanların başta kendi sağlıklarını korumak, daha sonra işyerinin güvenliğine katkıda bulunmak amaçları doğrultusunda İSG eğitimleri çok önemli işlev göstermektedir.

İSG Eğitimi Nedir? - Risk Danışmanlık

İşletmelerde çalışanların iş güvenliği kültürü kazanmaları açısından verilen bu eğitimler sonucunda yapılan araştırmalar iş kazası ihtimallerinin oldukça azaldığını göstermiştir. İlgili yönetmeliklerde de bununla ilgili zorunluluklar belirtilmektedir. İş kazalarının önlenmesi ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesi açısında başlatılan seferberlik, ülkemizde oldukça fazla işe yaramıştır. Çalışanların kendi sağlığını koruması en önemli ilke olarak göze çarpar. İSG eğitimlerinde de temel kavramlar ve iş güvenliği kültüründen başlayarak, ilk yardım ve ergonomi konularına kadar pratikte işe yarayan birçok konu işlenmektedir.

Ülkemizde bu konuyla ilgili en genel mevzuat olan 6331 sayılı İş Güvenliği kanunu başta olmak üzere, eğitimlerin nasıl verileceği konusunda birçok yönetmelik yayınlanmıştır. Eğitimlerin süresi, ilk eğitimin konuları, kaç yılda bir tekrar edilmesi gerektiği, kimlerin eğitim verebileceği, hangi kuruluşların yetkili olduğu gibi konular iş güvenliği uzmanları tarafından bilinmelidir.

İSG Eğitimi Nasıl Alınır?

Birçok işletme İSG eğitimi alma konusunda iş güvenliği uzmanlarına gerekli şartları sağlamakla yükümlüdür. Gerek çalışanların eğitim takvimi gerekse eğitim alınacak mekan bakımından işyeri temsilcilerinin sorumluluğu bulunmaktadır. İş güvenliği eğitimi almadan artık çoğu sektör çalışan istihdam etmemektedir. Bu eğitimleri veren çeşitli yetkili kuruluşlar olmakla birlikte, hali hazırda çalışanlar ise iş başı eğitim tarzında, çalışma süreleri içinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini alabilmektedir.

İSG Eğitimi Nasıl Alınır? - Risk Danışmanlık

İSG eğitimleri çalışma hayatında çalışanlara gerekli bir eğitim olduğu için bunu iş hayatına başlamadan önce alabilirsiniz. Sizi kendi mesleğinize ait sertifikalarla birlikte daha ön plana çıkaracaktır. İş güvenliğinin ne olduğu, amacı, ülkemizdeki uygulamalar, genel sağlık konuları, iş yerindeki riskler, meslek hastalıkları verilen konular arasındadır. İş kazalarına neden olan faktörler, tehlikeli ve riskli işyeri davranışları ve acil durumlarda yapılması gerekenler İSG eğitimleri konuları arasında verilmektedir.

İSG eğitimi konusunda çalışanlar için ayrıca detaylardan bahsetmek gerekir. Mevcut çalışanlar için işletmelerde görevlendirilen iş güvenliği uzmanları İSG eğitimleri vermekle yükümlüdür. Belirli süreleri olan bu eğitimler sonucunda İSG-KATİP modülüne kimlerin eğitim aldığı işlenir ve işyerinin tehlike sınıfına göre bazı işletmelerde 2 yıl bazılarında 1 yıl bazılarında ise 3 yılda bir eğitimler yenilenir.

İSG Eğitimi Neden Önemlidir?

İSG eğitimi öncelikle en kutsal olan insan sağlığını korumak adına çok önemlidir. Her yıl dünyada binlerce çalışan uygun olmayan iş koşullar yüzünden hayatını kaybetmekte, uzvunu yitirmekte veya çalışamayacak duruma gelmektedir. Ülkemizde bu oran oldukça azalmış olsa da dikkatsizlik ve ihmalden kaynaklanan kazalar halen vuku bulmaktadır. İnsan hayatını iş yaşamında tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması konusunda iş güvenliği eğitimlerinde can kurtaran bilgiler anlatılmaktadır. Bu yüzden çalışanların sağlığının yitmemesi ile ilgili olarak bu eğitimlerin çok işe yaradığını söylemeliyiz.

İSG Eğitimi Neden Önemlidir? - Risk Danışmanlık

Diğer yandan işyerinin güvenliğinin sağlanması ve yatırımların korunması için de belirli iş güvenliği ilkelerine riayet etmek gerekir. Bunu sağlamanın en temel yollarından biri de İSG eğitimleridir. İşçilerin bu eğitimler ile hem işyerinin güvenlik tedbirlerini öğrenmek hem de kendi sağlıklarını korumak adına ciddi mesafe kat ettikleri görülmektedir. Bu yüzden İSG eğitiminin önemi tartışılamaz.

  • İzlenme: 784

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. Risk Danışmanlık
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.