Lejyonella Risk Analizi Eğitimi

Lejyonella risk analizi, bir çeşit akciğer enfeksiyon rahatsızlığı olarak da nitelendirilen bu hastalığın en az seviyelere indirilmesi ve engellenmesi için kullanılan bir yöntemdir. Bazı işlerden sebep olarak çalışma alanlarında bakteriler tarafından ortaya çıkan bu hastalıktan korunmak için birçok farklı yöntem de izlenebilir. Lejyonella risk analizi de yine bu yöntemler arasında yer almaktadır.

Havalandırma sistemleri ve klima gibi araçların olduğu alanlarda akciğerlere solunum yoluyla ulaşan bakteriler Lejyonella hastalığını tetiklemektedir. Bu tetikleme neticesinde ise kişiler rahatsızlık içinde olur ve iş yapamaz hale gelir. Bunun özellikle de işyerleri kapsamınca önlenmesinde yarar vardır. Alınabilecek tedbirler Lejyonella risk analizi kapsamınca değerlendirilmeli ve akabinde kişilerin rahatsızlıkları için tedavilere de başlamaları gerekmektedir.

Lejyonella Risk Analizi Eğitimi - Risk Danışmanlık

Lejyonella Risk Değerlendirmesi

Lejyonella risk değerlendirmesi gerçekleştirilerek özellikle de belirttiğimiz üzere kapalı alanlarda hava yolu ile birlikte akciiğerlere kadar inen bakterilerin sebep olduğu bu rahatsızlıkların önlenmesinde yarar vardır. Kapalı alanlarda daha çok etkili olan bu rahatsızlıklar ile çalışanlar verimsiz bir iş sürecine tabi olurlar. Bunların gerçekleşmemesi adına ise gerek iş güvenliği uzmanları gerekse de firma yöneticileri tarafından Lejyonella risk değerlendirmelerinin en iyi biçimde yapılmasından yarar vardır.

Tüm bunlarla birlikte Lejyonella risk değerlendirmesi sağlıkçılar tarafından da gerçekleştirilebilir. Özellikle de işyeri hekimlerinin bu noktada çalışanları uyarmaları, iş koşullarını en iyi biçimde ayarlamaları ve akabinde yönetici ve iş güvenliği uzmanlarıyla da koordineli biçimde çalışma verimliliklerini artırarak faaliyetlerine devam etmelidirler. Aksi durumda ortamdaki klima ve havalandırma sistemleri tarafından tetiklenen bu rahatsızlık çeşitli felaketlere de yol açabilecektir.

Lejyonella Risk Analizi - Risk Danışmanlık

Lejyonella Risk Analizi Uygulama Süreçleri

Lejyonella risk analizi uygulama süreçleri ile birlikte riskler en aza indirgenebilir. Buna göre şu süreçlerin uygulanmasında genel olarak yarar vardır:

 • Toplantılar yapılarak Lejyonellar sunumu ve risk analiz süreçlerinin planlanması
 • İkinci toplantıda Lejyonella Su ve sürüntü numunesi alınacak yerlerin ve numune sayısının belirlenmesi.
 • İşletmeye gelinerek Bakım Ekibiyle birlikte daha önce belirlenmiş alanlardan su ve sürüntü lejyonella numunelerinin alınması
 • Lejyonella Su ve Sürüntü incelemesi için numune kaplarının temini ve Lab. İnceleme ücreti ödemesinin yapılması.
 • Lejyonella üreme olan alanlar için dezenfeksiyon önerileri ve Rutin işlem önerileri verilmesi.
 • Akredite Laboratuvara veya Halk Sağlığı Laboratuvarına Lejyonella su numulerinin teslim edilmesi.
 • İşlem sırasında fotoğraf çekilmesi.
 • Lejyonella Risk Analizi Raporunun Oluşturularak teslim edilmesi
 • Teams veya Zoom üzerinden talep edilir ise 1 saat sürecek Lejyonella Eğitimi verilmesi

Tüm bu uygulama süreçleri ile birlikte Lejyonella hastalığına karşı tedbirler en iyi şekilde alınabilecek aynı zamanda da yine çalışanların sağlıkları en iyi biçimde korunabilecektir. Özellikle de bahsettiğimiz üzere iş güvenliği uzmanlarıyla birlikte işyeri hekimleri ve yöneticilerin de dahil olması gereken bu süreçte olabildiğince maksimum verimin alınmasında yarar vardır.

Lejyonella Risk Analizi Uygulama Süreçleri - Risk Danışmanlık

Lejyonella Hastalığı Yönetimi

Lejyonella hastalığı yönetimi genel kapsamda kişilerin rahatsızlıklarına karşın iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri tarafından gerçekleştirilmelidir. Çalışan kişilerin sağlıklarının korunması firma yönetimince ilk kriterlerden, disiplinlerden biri olmalıdır. Bunun yanı sıra klima ve hava sistemleri gibi araçların daha iyi biçimde kontrollerinin gerçekleştirilmesi ve neticesinde oluşabilecek tüm rahatsızlıklara karşı da önlemlerin alınması profesyonel olarak gerçekleştirilmelidir. Ayrıca şunlara da dikkat edilmelidir:

 • İşletme sıcak su sistemi hakkında bilgi alınması
 • Endüstriyel İşletme hakkında genel bilgi alınması
 • Dekoratif havuz ve fıskiye hakkında bilgi alınması
 • İşletme su ve boru sistemi hakkında bilgi alınması

Hava ve su gibi sistemlere sahip olan işyerlerinde Lejyonella risk analizi gerçekleştirilmesi çalışan sağlıklarının kontrolü için oldukça önemlidir.

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. Risk Danışmanlık
Web Tasarım: Akademi Grafik 

 • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.