Sosyal Sorumluluk Belgesi

Sosyal sorumluluk belgesi, bir diğer adıylla SA 800 belgesi sosyal açıdan kabul edilebilir uygulama ve organizasyonlar için standartların belirlenmesi adına bir standart türüdür. Buna göre herhangi bir sektör kapsamında herhangi bir şirket için dünya çapında uygulanabilir bir ölçek sunulur. Buna göre BM ulusal hukuk kurallaraına dayalı ve sanayi sosyal uyumunun ölçülmesi için oluşturulan bir yönetim sistemidir. SA 800 standardına uyan kuruluşların standart politika ve temel insan haklarını benimsemeleri gerekmektedir.

Sosyal sorumluluk belgesi, kısa süre içerisinde işletmelerin çalışma ortamları kapsamında sosyal hesap verebilir olmaları için önemli olan dokuz kısımdaki performanslarını belirlemektedir. Bununla birlikte tüm alanlarda sürekli olarak iyileştirme de sağlayan bir yönetim standardı haline de gelmiştir. Bu standart ayrıca ILO tarafından yayınlanan bildiriler kapsamında yer alan esasları da yansıtmaktadır.

SA 800 Belgesi

SA 800 belgesi her ülkede geçerli olan yasal düzenlemeler için saygı duyulan bir standarttır. Bunların tamamlanması ve desteklenmesi de firmalar için geçerlidir. Dünya üzerindeki gelişmeler ile birlikte ortaya çıkan insan hakları ve sosyal problemler kıstasında uygulanabilirlik işlemleri de sürmektedir. 

İşletmelerin SA 800 sosyal sorumluluk standardıyla birlikte çok sektörlü uygulamaların tanınması ve kriterlerin uyum sürecine dahil edilmesi gibi etkilere cevap verebilir. Bununla birlikte, çalışma ortamlarındaki sosyal performansların teşvik edilmesi ve güçlendirilmek istenmesini sağlayan resmi kuruluşlar da bu belge standardı kapsamına girer.

Sosyal Sorumluluk Belgesi İstanbul - Risk Danışmanlık

SA 800 Belgelendirme Önemi

SA 800 belgelendirme önemi işletmeler için oldukça fazladır. Buna göre işletmelerin yönetim sistemlerinin sürekli biçimde geliştirilmeleri ve ölçme işlemlerine yardımcı olmak amacı ile araçlar oluşturulur. Bu araçlar, sosyal parmak izi bağımsız ve sosyal parmak izi öz değerlendirmesidir. Bu araçlar ile birlikte işletmelerdeki yönetim sistemleri 1 ile 5 arasında bir ölçekte belirlenmekte ve iyileştirmeler de gerçekleştirilmektedir.

Değerlendirme yapılan alanlar ise şunlardır:

 • Politikalar
 • Prosedürler ve kayıtlar
 • Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
 • Çalışanların katılımı ve iletişim
 • İzleme
 • Şikayet yönetimi ve çözümü
 • Sosyal performans ekibi
 • Dış doğrulama ve paydaşların katılımı
 • Eğitim ve kapasite geliştirme ve tedarikçi ve müteahhit firmalarının yönetimi
 • Düzeltici ve önleyici hareketler

Bu kapsamda işletmelerin sosyal performanslarını sürekli olarak iyileştirilmesi adına kritik olan bu on alanda işletmenin yönetim sistemi geliştirilmekte ve ölçülmektedir.

1 ile 5 arasındaki değerlendirme işlemi ise şu şekildedir:

 • 1 - SA 8000 Sosyal Sorumluluk veya sosyal performansı yöneten herhangi bir sistem hakkında farkındalık yok
 • 2 - Kısmen gelişmiş bir yönetim sistemi var, ancak uygulama eksik, tutarsız ve çoğunlukla etkisiz
 • 3 - Gelişmiş bir yönetim sistemi var, ancak tam olarak uygulanmıyor
 • 4 - Gelişmiş yönetim sistemi var ve sürekli ve düzenli olarak uygulanıyor
 • 5 - Gelişmiş yönetim sistemi var ve sistem sürekli iyileştirilmektedir
SA 800 Belgesi - Risk Danışmanlık

SA 800 Belge Faydaları

SA 800 belge faydaları genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

 • İşletmenin sosyal açıdan sorumlu olduğu ve iş ahlakına bağlılığı kanıtlanmaktadır
 • Tüketici güveni ve olumlu algısı yükselmektedir
 • Bağımsız olarak doğrulanmış uyumluluk sayesinde işletmenin şeffaflığı artmaktadır
 • İşletmenin marka değeri korunmaktadır
 • İşletmenin saygınlığı artmaktadır
 • Çalışma ortamı ve çalışma koşulları iyileştirilmektedir
 • Çalışanların morali artmaktadır
 • Adil ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır
 • Olumsuz olaylara neden olunmamakta ve doğru riski yönetimi yapılmaktadır
 • Küresel alanda rakiplere üstünlük kazanılmaktadır

İşletmelerin sosyal sorumluluk belgesi standartlarına uymasıyla birlikte kendi değerlerini artırabilecekleri unutulmamalıdır. Buna göre işletmelerdeki iş sürecinin daha aktif ve geniş alanlara yayılmasını sağlayan bu sistemlerin olabildiğince fazla takip edilmesi de gerekmektedir. Böylelikle işletmeler uzun vadedeki hedefleri için daha iyi ve net verimler de alabilirler.

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. Risk Danışmanlık
Web Tasarım: Akademi Grafik 

 • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.