İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur? ve Sorumlulukları

İş güvenliği uzmanı nasıl olunur? konusunda bölüm mezunları başta olmak üzere, alanla ilişkilendirilebilecek mühendislik programlarından mezun ve bu programlarda okuyan kişilerin araştırma içinde oldukları bilinmektedir. Uzman olarak görev almak için bazı bölüm mezunları Çalışma Bakanlığının açtığı sınavda başarılı olma koşuluyla iş hayatına atılırken, bazı lisans bölümü mezunları da C sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak sınavdan başarılı oldukları takdirde mesleklerini icra edebilmektedir. Bazı kamu görevlileri ise Çalışma Bakanlığına bağlı olarak yöneticilik veya denetmenlik görevlerini belirli bir süre ifa ettikleri için, bu kişilere de sınavsız uzmanlık yolu açılmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur? - Risk Danışmanlık

İş güvenliği uzmanı olmak için iş sağlığı ve güvenliği bölümünün ön lisans ve lisans programlarından mezun olmanız istenmektedir. Bunun dışında fiziki kimya ve biyoloji bölüm mezunlarının da ilgili sınava girerek bu alanda çalışabildikleri görülmektedir. Elbette mimarlık ve mühendislik programlarından mezun kişilerin de iş güvenliği uzmanı olarak çalışabildikleri bir durum söz konusudur. Bakanlıklarda iş güvenliği çalışma alanında deneticilik yapan bazı meslek grupları da aynı şekilde iş güvenliği uzmanı olarak görev yapabilirler.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak için bakanlığın yetkilendirdiği eğitim kurumlarındaki eğitim sürecini bitirmek ve bu kuruluşlar aracılığı ile sınava başvurarak başarılı olmak gerekir. Çalışma Bakanlığı bazı eğitim kurumlarını iş güvenliği teorik ve uygulama eğitimi verme konusunda yetkilendirmiştir. Bu kuruluşları takip ederek süreçte sizlere yardımcı olmalarını sağlayabilirsiniz.

İş Güvenliği Uzmanının Sorumlulukları

İş güvenliği uzmanının sorumlulukları Bakanlık tarafından yayınlanan ve devletin resmi kurumları tarafından onaylanarak faaliyete geçen İş Güvenliği Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerinde yer almaktadır. Alanda faaliyet gösteren OSGB firmaları, şirketlerin bünyesindeki iş güvenliği birimleri, iş güvenliği uzmanların ve bu konuda hizmet alması gereken işletmelerin bu sorumlulukları bilmesi gerekir çünkü ilgili denetimlerde herkesin kendi çalışma alanında sorumluluğu olmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanının Sorumlulukları - Risk Danışmanlık

Dolayısıyla iş güvenliği uzmanının sorumlulukları arasında yer alan çalışan sağlığını koruyucu ve iş güvenliğini sağlayıcı tedbirler alma konusunda işyerlerini ve işyeri temsilcilerini bilgilendirmek sayılabilir. Bunu yaparken tanık olduğu ve işyerinin özel bilgileriyle çalışma koşullarını bağlayıcı işletme sırlarını paylaşmama sorumluluğu bulunmaktadır. Tedbir alırken, çalışanlarla konuşurken iş güvenliği açısından suç teşkil etmeyecek tüm sırları korumakla yükümlüdür. İşverenin bu tedbirleri uygulaması konusunda takipçi olması istenmektedir.

Çalışma bakanlığı tedbir alınması konusunda işletme yetkilisini birinci muhatap olarak kabul ederken, herhangi bir iş kazasında veya meslek hastalığında çalışanın zarar görmesiyle sonuçlanan problemlerde ihmali olduğu takdirde çalışma belgesinin askıya alınması durumuyla karşı karşıya kalabilir. Bu yüzden görev alanı içindeki tüm işlemler ile ilgili sorumluluk taşıdığını unutmamalıdır.

İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süresi

İş güvenliği uzmanı çalışma süresi de ilgili yönetmeliklerde yer almakla birlikte, uzmanın bu konuda bilgi sahibi olması ve bu süre zarfında çalışması beklenir. Özellikle bağlı olunan OSGB firması ile sözleşme imzalarken bu konuda zaman zaman problemler yaşandığı bilindiği için açık şekilde çalışma dakikaları bildirilmektedir.

İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süresi - Risk Danışmanlık

Buna göre düşük tehlike sınıfında çalışan başına en az aylık 10 dakika ayırması gerekir. Tehlikeli sınıftaki işletmelerde ise işçi başına en az aylık 20 dakika ayırması istenir. Çok tehlikeli gruptaki işletmelerde ise aylık ayrılması gereken süre asgari 40 dakika olmalıdır.

İş güvenliği uzmanı istihdam etmesi gereken işletmeler ise kendi bünyelerindeki çalışma planını oluşturur. İş güvenliği kurulu ile birlikte belirlenen bu yıllık çalışma programı işyeri temsilcisi ve çalışan temsilcisinin de olduğu kurulda paylaşılır ve çalışanların bu program dahilinde bilgilendirilmesi, eğitim programlarına katılması sağlanır. Böylece bütünlük sağlanır ve iş güvenliği kültürü daha kolay yerleştirilir.

  • İzlenme: 830

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. Risk Danışmanlık
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.