İş Güvenliği Eğitimine Çalışanların Katılımı Zorunlu mu?

İş güvenliği eğitimine çalışanların katılma zorunluluğu İş Güvenliği ile ilgili yönetmeliklerde belirtilmektedir. 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu kapsamında kimlerin İSG eğitimi almak zorunda olduğu, kimlerin bu eğitimi verebileceği, hangi kuruluşların yetkili olduğu gibi resmi içerikler sektördeki profesyoneller tarafından takip edilmektedir. Kanunun alt mevzuatı olarak Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında tüm detaylar yer almaktadır.

İş Güvenliği Eğitimine Çalışanların Katılımı Zorunlu mu? - Risk Danışmanlık

İşyeri temsilcileri ya da işverenler İSG kapsamında verilecek eğitimler ile ilgili temel konular dışında hangi risklerin konu edilmesi gerektiğini İSG uzmanına bildirir. Uzmanın koordinesinde ve işverenin de mekan ayarlaması ile eğitimler tüm çalışanlara eksiksiz verilmelidir. Çalışanların bu konuda bilgilendirilmesi ve teşvik edilmesi işverenin sorumluluğu altındadır. Çalışma izinlerinin verilmesi, hangi saatlerde kimlerin eğitim alması gerektiği, üretim ve hizmet faaliyetlerinin aksamaması koşulu ile düzenlenecektir.

Kazaların önlenmesi ve meslek hastalıklarının yaşanmasının önüne geçilmesi için iş güvenliği eğitimlerinin önemi tartışılamaz. Bu yüzden uzmanların vereceği eğitimlere başta çok tehlikeli sınıftaki işyerlerindeki personel olmak üzere tüm sınıflardaki işletmelerde görevli işçiler ve diğer personel katılmalıdır. İşveren bu eğitimlerin alınabilmesi için OSGB firması ve çalışanlar arasında köprü görevi üstlenir. Çok büyük firmalarda İSG birimlerinde uzman istihdam edildiği için bu eğitimleri koordine etme görevi işyeri İSG kurullarının sorumlulukları arasındadır.

İş Güvenliği Eğitimini Kimler Verir?

İçeriğindeki konulara göre iş güvenliği eğitimini kimlerin vermesi gerektiği, hangi uzmanların eğitimlere davet edileceği, işyerinin risk haritasına göre değişebilmektedir. Temel İSG eğitimini elbette işin profesyoneli olan iş güvenliği uzmanları vermektedir. Ancak işyerinin bulunduğu sektöre göre çeşitli mühendislik dallarından veya uzmanlık alanlarından profesyoneller de eğitimlere dahil edilebilir. İlk yardım gibi sağlık konularının ise işyeri hekimleri tarafından verilmesi daha uygun görülmektedir. Çünkü işyerlerinde ilk yardım uygulamalarına çoğu zaman ihtiyaç duyulabilmektedir.

İş Güvenliği Eğitimini Kimler Verir? - Risk Danışmanlık

İş güvenliği eğitimi farklı sürelerde verilmektedir. İş güvenliği uzmanları sorumluluk alanındaki işyerlerinin tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre bu eğitimleri yılda bir, iki yılda bir veya üç yılda bir verecek şekilde planlamasını yapar. Çalışanların gruplar halinde bu eğitimlere katılması daha faydalı olacaktır çünkü bir taraftan eğitim alma zorunluluğu varken diğer taraftan da işyerinin çalışma faaliyetlerinin sürmesi gerekliliği söz konusudur.

Üretim yapan bir işletmede hizmetlerin aksamaması için çalışanların belirli periyotlar ve gruplar halinde eğitimlere alınması gerekir. Hem işyerinin çıkarlarını korumak adına hem de eğitimlerin çok kalabalık olmaması adına faydalı olacaktır. Bunu planlamak ise İSG uzmanı ile işverenin kontrolü altında olmalıdır.

İş Güvenliği Eğitiminde İşyeri Temsilcisinin Sorumluluğu

İş güvenliği eğitiminde işyeri temsilcilerinin sorumluluğu eğitimlerin eksiksiz verilmesini sağlamaktır. Öncelikle işverenin işletmesi ile ilgili olarak iş sağlığı ve güvenliği hizmetini almak için yetkili OSGB firması ile anlaşması, İSG uzmanı görevlendirilmesi için sözleşme imzalaması gerekir. Bu hizmeti resmi olarak alabilmek için Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleriyle anlaşmak gerekmektedir.

İş Güvenliği Eğitiminde İşyeri Temsilcisinin Sorumluluğu - Risk Danışmanlık

Bünyelerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı istihdam eden, işyerlerinin tehlike sınıfına göre belirli sürelerde görevlendirme yapan firmalar, mevzuatlarda belirtilen sürelerde çalışma yürütmekle mükelleftir. İşyerinin tehlike sınıfına göre kaçar saatlik eğitimler verileceği kararlaştırılmış olup, uzmanın planlayacağı saatlerde eğitimler verilmelidir.

İşverenin eğitim yerini düzenlemesi ve uzmana uygun mekanı teslim etmesi, gereken teknolojik donanımı temin etmesi önemlidir. Çalışanların işyerinde iş güvenliği kültürünü edinebilmesi adına eğitimlere katılması gerekir. Diğer yandan eğitimlerin temel amacı olan iş kazalarını önleme ve meslek hastalıklarının önüne geçme de birincil kazanç olarak değerlendirilmelidir.

  • İzlenme: 1473

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. Risk Danışmanlık
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.