Davranış Odaklı İş Güvenliği Eğitimi

Davranış odaklı iş güvenliği eğitimi, işyerlerinde aktif olarak çalışan kişilerin işyerlerindeki genel davranışlarına odaklanmaları ve oluşabilecek kaza ve benzeri durumlara neden olan davranışların daha erken teşhis edilmesine yönelik olarak verilen eğitimdir. Davranış odaklı iş güvenliği genel olarak çalışan kişilerin iş süreçlerinde iş güvenliği konuları hakkındaki düşüncelerinin olumlu yönde motive edebilecek ve neticesinde güvenli çalışma ortamını da oluşturabilecek şekilde çalışmalarını hedeflemektedir.

Bilindiği üzere işyerlerinde iş güvenliği tedbirlerinin en üst seviyelerde alınması son derece önemlidir. Bu bağlamda özellikle de çalışanların genel davranışları, işe olan yatkınlıkları ve genel olarak iş motivasyonlarını kapsamakta olan davranış odaklı iş güvenliği eğitimi de çeşitli kurumlar tarafından verilmektedir. Bu eğitimlerin alınarak işyerlerindeki çalışanların motivasyonları en iyi derecede artırılmalı, aynı zamanda da yine kişilerin çalışmalardaki verimlilikleri de olumlu anlamda değişim göstermelidir.

Davranış Odaklı İş Güvenliği Eğitiminin Amacı

Davranış odaklı iş güvenliği eğitiminin amacı gereği katılımcılar eğitim sonunda "Davranışlarımızın nedeni, kaynağı dış etkenlerde değil doğrudan kendimizde gizli" görüşünü kazanmalarına odaklıdır. Eğitim kapsamınca iş kazalarının nedenleri, bireylerin kendilerini dışarıda tutarak mazereti başka yerde aramalarına değil çevre koşulları ve yaşamalarını denetleme alışkanlıklarının de peşinde olacak olmaları bu eğitimin genel kapsamında yer almaktadır.

Davranış odaklı iş güvenliği eğitimi ile birlikte çalışanlar işlerine daha konsantre, iş hakkındaki düşünceleri daha olumlu ve olgun biçimde değişkenlik gösterecek şekilde odaklı ve neticesinde iş güvenlikleri ile alakalı olarak da daha aydın olacak biçimde kendini hazır halde tutması hedeflenmiştir. Bu eğitimler genellikle yöneticiler tarafından takip edilmelidir. Nitekim firma yöneticilerinin bu eğitimler ile birlikte çalışanlarına daha iyi bir çalışma yaşamı sunması da mümkündür.

Davranış Odaklı İş Güvenliği Eğitim İçeriği - Risk Danışmanlık

Davranış Odaklı İş Güvenliği Eğitimine Kimler Katılabilir?

Davranış odaklı iş güvenliği eğitimine çeşitli birimlerden kişilerin katılım göstermesi gerektiği de bir gerçektir. Nitekim çalışanlar üzerindeki etkinin olumlu yönde değişmesi ile alakalı tüm uğraşlar bu eğitimler ile birlikte mümkün olacaktır. Davranış odaklı iş güvenliği eğitimlerine ise genellikle müdürler, şefler, mühendisler ve teknisyenler katılım göstermektedir.

Firmaların daha üst yöneticilerinin bu eğitimlere katılmasının amacı çalışanları daha iyi organize etmek, çalışanları işe karşı daha motive etmek ve neticesinde sağlıklı bir iş ortamı kurarak iş verimliliğini de uzun vadede sağlamaktır.

Davranış Odaklı İş Güvenliği Eğitim Süresi ve Katılımcı Sayısı - Risk Danışmanlık

Davranış Odaklı İş Güvenliği Eğitim İçeriği

Davranış odaklı iş güvenliği eğitim içeriği genel olarak şunlardan oluşmaktadır:

 • İSG ile ilgili temel kavramlar
 • İSG sorumluluk üstlenme
 • Davranışlarımızın nedenleri
 • Yaşamı anlamlı kılan davranışlar edinme
 • Davranışın yapısal incelemesi

Alt kategoriler olarak ise şu detaylar ön plana çıkmaktadır:

 • Çevresel olaylar
 • Duyu organlarına bağlı tepkiler
 • İnanç kalıpları
 • Olayların özellikleri
 • Öğrenilmiş davranışlar ( Öğrenme – Davranış ilişkisi )
 • Gözlenen davranışlar
 • Düşünce ve iç konuşmalar
 • Biyo – Fizyolojik davranışlar
 • İlgi – Etki alanı
 • Yaşamın büyük kayaları
 • Uzak hedefler
 • Günlük işler
 • Yakın hedefler
 • Yaşam piramidi
Davranış Odaklı İş Güvenliği Eğitimi İstanbul - Risk Danışmanlık

Davranış Odaklı İş Güvenliği Eğitim Süresi ve Katılımcı Sayısı

Davranış odaklı iş güvenliği eğitimleri kurumdan kuruma göre farklılık gösterse de genel olarak katılımcı sayısı ve eğitim süreleri birbirine aynıdır. Buna göre davranış odaklı iş güvenliği eğitimlerinde süreler günde ortalama 3.5 saat aralığındadır. Gruplar olarak katılımlar gerçekleştirilmekte olup gruplar farklı saat aralıklarında eğitimlere katılım göstermektedir. Davranış odaklı iş güvenliği eğitimlerinde katılımcı sayısı ise yine genellikle grup olarak 10 kişiden oluşmaktadır.

Davranış odaklı iş güvenliği eğitim sürecine katılması gereken iş yöneticileri, mühendis ve şefler bu eğitimler ile birlikte çalışanların iş yaşamına doğrudan etki edeceklerdir.

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. Risk Danışmanlık
Web Tasarım: Akademi Grafik 

 • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.