İşyerinde Güvenlik Şikâyetleri Mutlaka Dikkate Alınmalı

İşyerinde işverenin veya İSG uzmanının gözünden kaçabilecek, sonradan oluşan çeşitli güvenlik tehlikeleri oluşabilmektedir. Çalışanların veya yetkili diğer personelin fark ettiği, güvenlik ihlali oluşturabilecek durumlarla ilgili işverene direkt olarak veya dilek-öneri-şikayet kutularına atılmak suretiyle yapılan şikayetlerin kesin bir suretle dikkate alınması gerekir. İhmal edilen, gözden kaçan, üzerine düşülmeyen bildirimlerin sonradan oluşabilecek bir kazada veya yaralanmada, işveren açısından hukuki problem doğuracağı unutulmamalıdır.

İş Güvenliği Şikayetleri - Risk Danışmanlık

Sadece yasal problem olması yönüyle değil, çalışanların hayatını tehlikeye atması suretiyle de başlı başına, tüm detaylarıyla ele alınması gereken bir durumdur. Personelin güvenlik şikayetleri bu nedenle mutlaka dikkate alınmalıdır. Şantiyelerde yeni oluşmuş bir çukur, elektrik panolarında oluşan bir kaçak, temizlikte kullanılan kimyasalların oluşturduğu bir deformasyon olabilir. Konu ne olursa olsun dikkatle incelenmesi gerekmektedir.

İşyerlerinde oluşturulan iş güvenliği kurullarının gündem maddelerinden biri de bu olabilir. Bilindiği gibi bu kurullara çalışan temsilcisi de katılabilmektedir. Temsilcinin çalışanlardan aldığı bildirimleri, kurulda yetkililere iletmesi sürecin başlamasına neden olur. Kurul görevi gereği, bunu hemen gündeme almalı ve alınacak tedbirleri konusunda karar almalıdır. Bu karar onarım, dolgu, değişim, güvenlik levhası, uyarı panosu, ikaz ışığı şeklinde alınabilir. Önemli olan dikkatten kaçan hususun anında giderilmesidir.

Çalışanların İş Güvenliği ile İlgili Şikâyetleri Nasıl Karşılanmalı?

Büyük boyuttaki bir ihlalin veya yeni oluşan bir durumun görüşülmesi amacıyla İSG Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Durumun ehemmiyetine göre anında acil önlem alınabilir, daha sonradan detaylı tedbirler listesi oluşturulabilir. Çalışanların bu tür iş güvenliği ile ilgili şikayetleri kesinlikle anlayışla karşılanmalıdır. Şikayete konu olan durumun incelenerek teknik olarak değerlendirilmesi ve herhangi bir yanlış anlaşılan durumun olup olmadığının irdelenmesi önemlidir.

Çalışanların İş Güvenliği ile İlgili Şikâyetleri Nasıl Karşılanmalı? - Risk Danışmanlık

İşyerinde çalışanlar açısından gerçek şartları taşıyan bir güvenlik hususu söz konusu ise önlem için yine çalışanlarla istişare edilerek karar alınması önemlidir. Bu, çalışanlara önemsendiklerinin hissettirilmesi açısından psikolojik olarak önem arz eder. Çalışanların işyerindeki koşullara motive olabilmeleri adına şikayetlerinin dikkate alınması gerekir. Bu ergonomik olarak da fayda sağlar.

Çalışanların iş güvenliği şikayetlerinin dikkate alınmadığı durumlarda, personel kendini güvende hissetmez. Bu da dikkatlerinin dağılmasına yol açabilir. Risk içeren makinelerle çalışmalarda dikkat dağınıklığı iş kazalarına sebebiyet verebilir. Yaralanmalar veya can kayıpları yaşanmasını ne çalışanlar ne de işverenler istemeyeceği için, bildirimlerin incelenmesi her açıdan katkı sağlar. Personelin fikirler önemsendiği sürece işyeriyle kurdukları bağ güçlenir, işverenin hakkını koruma güdüleri kuvvet kazanır.

İşverenin İş Güvenliği Şikâyetleri ile İlgili Sorumlulukları

Etik olarak iş güvenliği şikayetlerinin dikkate alınmasının yanı sıra işverenin bu konu ile ilgili hukuki sorumlulukları vardır. Normal şartlarda işyerinin güvenlik tedbirlerinin belirlenmesi İSG uzmanlarının sorumluluğu altında görülse de, işçilerden gelen bir şikayetin işveren tarafından dikkate alınmayacağı anlamına gelmez. İşveren bu bildirimi dikkate alır ve hızlıca iş güvenliği uzmanı ile birlikte tedbir almakla yükümlüdür. İşin teknik tarafında İSG uzmanları olduğu için ne yapılması gerektiği konusunda fikir alışverişi yapmak önemlidir.

İşverenin İş Güvenliği Şikâyetleri ile İlgili Sorumlulukları - Risk Danışmanlık

Elbette çalışma ortamında o an tehlike içerebilecek durumlarla ilgili işverenin inisiyatif kullanarak çalışmayı durdurması, çalışma alanını değiştirmesi veya acil durumu gidererek tehlike oluşturmayacak şekilde işin devamını sağlaması gerekir. Yenilenmesi ihtimaline karşı da daha kalıcı tedbirler için karar alınması, bu kararların çalışanlara bildirilmesi de aidiyeti geliştirir.

İşyerinde güvenlik şikayetleri her açıdan ele alınması gereken önemli bir konudur. Başta iş kazalarını önlemek olmak üzere, yasal problem yaşamamak, çalışanların psikolojik durumlarını korumak, onlara önemsendiklerini hissettirmek açılarından dikkate değerdir

  • İzlenme: 794

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. Risk Danışmanlık
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.