İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminde Neler Anlatılır?

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi, her türlü tehlike sınıfındaki işyerlerinde çalışanların alması gereken temel eğitimler arasında yer almaktadır. Eğitimde çalışanların işyerinde hangi güvenlik tedbirlerine uymaları gerektiği temel olarak aktarılmaktadır. Genel konular, sağlık konuları ve teknik konular iş güvenliği uzmanları tarafından anlatılmaktadır. Çok büyük firmalarda İSG uzmanı istihdam edilmekle birlikte, istihdam zorunluluğu olmayan daha orta ve küçük boy işletmeler ise OSGB firmalarında iş güvenliği hizmeti almaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminde Neler Anlatılır? - Risk Danışmanlık

Genel konular mahiyetinde iş kazaları, meslek hastalıkları ve çalışma mevzuatı anlatılmaktadır. Sağlık kapsamında ise ilk yardım uygulamaları, biyolojik risk etmenleri, hastalıklardan korunma yolları aktarılmaktadır. Teknik konularda ise ergonomik koşullar ve riskler, taşıma, yangın, parlama ve patlamadan korunma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı ve kişisel koruyucu donanımların kullanılması gibi önemli konular anlatılmaktadır.

İş Güvenliği Eğitimi Konuları Nelerdir?

İş güvenliği eğitiminde anlatılacak konular yönetmeliklerde belirlenmiştir. Genel olarak çalışma hayatı ile ilgili genel mevzuat ile başlanır ve bu konuda çalışanların yeterli bilgiye sahip olması amaçlanır. Eğitime katılanların kendi hak ve sorumluluklarını da bilmesine ihtiyaç duyulduğundan eğitim konuları arasına dahil edilmiştir. Çünkü herhangi bir iş kazasında veya meslek hastalığında çalışanının ne gibi hakları bulunduğunu çalışanın kendisi bilmelidir. Diğer yandan iş güvenliği ilkelerine göre hangi kurallara uyması gerektiği konusunda da bilgi sahibi olması istenir.

İş Güvenliği Eğitimi Konuları Nelerdir? - Risk Danışmanlık

İşyerinin temizliği ve düzeni ile ilgili konular da iş güvenliği eğitimi kapsamında anlatılmaktadır. Hijyen eğitimini de kapsayacak şekilde anlatılan bu konularda varsa yemekhanelerde, tuvaletlerde ve lavabolarda uyulması gereken iş sağlığı ilkeleri aktarılmaktadır. Çalışanların da bu konuda dikkat etmesi gereken kurallar bulunmaktadır. İş güvenliği dendiğinde akla ilk gelen kavramlar arasında yer alan iş kazaları ile ilgili de çalışanların tamamıyla yetkin olması gerekir.

İlk yardım da bu kapsamda kesinlikle anlatılması gereken konular arasında yer alır. İş kazasında çalışanın hayatını kurtarmak adına yapılması gereken ilk yardım uygulamaları hayati önem taşımaktadır. Çalışanların işyerindeki davranışları ile ilgili olarak nasıl davranışlar sergilemeleri gerektiği de anlatılmaktadır. Taşıma konusunda yaşanan bedensel hataların giderilmesi ve çalışanların sağlığının korunması için önemli bir unsur olarak göze çarpmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kaç Yılda Bir Verilir?

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi işyerinin tehlike sınıfına göre periyodik olarak farklı sıklıkta verilmektedir. Çalışanların aldığı bu eğitimler iş güvenliği uzmanları tarafından planlanır ve işyeri temsilcisi ile birlikte düzenlenir. İş yeri temsilcisi bu planlama dahilinde yapılacak eğitimlerin düzenleneceği mekanı sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca çalışanların belirli şekilde mesai saatleri içinde bu eğitimlere katılmasına izin vermelidir. Bunu takvime bağlayarak her çalışanının bu eğitimlere katılmasını sağlaması gerekir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kaç Yılda Bir Verilir? - Risk Danışmanlık

Eğitimler işyerinin bulunduğu tehlike sınıfına göre yılda bir, iki yılda bir ve üç yılda bir şeklinde verilir. Çok tehlikeli işyerlerinde eğitimin yıllık olarak verilmesi gerekir çünkü risk yüksektir. Her yıl her çalışanın en az 16 saat iş güvenliği eğitimi alması gerekir. Hem sıklığın az hem de eğitim süresinin çok olması riskli grupta yer almasından kaynaklanır. Bu açıdan bakıldığında çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde çalışanların birçok eğitime tabi olabilecekleri görülmektedir.

Diğer bir sınıf olan tehlikeli işyerlerinde ise iş güvenliği eğitimi 2 yılda bir verilmektedir. Bu eğitimin süresi ise 12 saat olarak düzenlenmiştir. İSG uzmanı planlamasını yaptığı eğitimlerde kullanacağı dokümanları önceden hazırlar. Az tehlikeli işyerlerinde ise iş güvenliği eğitimleri 3 yılda bir yenilenir. Bu eğitimin süresi ise genelde bir gün içinde tamamlanacak şekilde 8 saat olarak verilmektedir.

  • İzlenme: 769

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. Risk Danışmanlık
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.