İş Sağlığı ve Güvenliği Sık Sorulan Sorular

Her işletme ve kuruluş, başta sahada olmak üzere çalışanlarının sağlık ve güvenliğini korumakla yükümlüdür. Çalışanlarınızın iş sağlığı ve güvenliği kapsamında alınması gereken önlemlere uymaması işinizi ve personelinizi tehlikeye atabilir. Bu nedenle İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, mevzuatta belirtilen kaidelerin uygulanmasını ve işletmelerin iş yeri güvenliği politikası oluşturmasını şart koşmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Sık Sorulan Sorular - Risk Danışmanlık

Bu konuda yeni işletmelerin İSG kapsamında en fazla merak ettiği konuları sık sorulan sorular başlığıa altında topladık:

  • İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Nedir?

İşyerinizde bulunan tüm çalışanlarınızın güvenliğini sağlamak için uyguladığınız toplu önlemleri ifade etmektedir. Bu önlemler aynı zamanda işletmenize bulunan ziyaretçilerinizin, müşterilerinizin ve tedarikçilerinizin güvenliğini sağlamayı da içermektedir. Kısacası İSG, ticari operasyonlarınız ve işlemleriniz için güvenli bir yer sağlamanızla ilgilenir.

  • İSG Neleri Kapsar?

Farklı işletmeler veya tesisler için farklı güvenlik politikalarının uygulanması gerekebilir. Bu açıdan alınması gereken tedbirler işyerinin kendine özgü atmosferi ile birebir ilişkili olsa da genel anlamda dikkat edilmesi gereken konular ortaktır. Bu bağlamda genel güvenlik yönergelerinin uygulanması, tehlikeli çalışma ortamlarında özel güvenlik tedbirlerinin alınması, politika ihlalleri için uyarılarda bulunulması, güvenlik ekipmanlarının kurulması ve kullanılması, teçhizatların düzenli bakımdan geçirilmesi, çalışanlara sağlıklı yaşam tarzının benimsetilmesi gibi ortak paydalara dikkat edilmelidir.

İSG Neleri Kapsar? - Risk Danışmanlık

  • İşletmem İçin Hangi İSG Tedbirleri Gereklidir?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi farklı işyerleri için farklı İSG tedbirleri gerekmektedir. Genel bir kural olarak İSG mevzuatına göre işletmelerin uyması gereken İSG önlemleri; temiz ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, iş makinelerinin güvenliğini sağlamak ve bakımını yapmak, güvenli çalışma ile ilgili talimatlar ve yönergeler belirleyip her çalışanın göreceği yerlere asmak, iş makinelerinin güvenli kullanımına ve çalıştırılmasına ilişkin kuralların bildirilmesi, çalışanların temiz lavabo ve tuvalet kullanımını sağlamak sayılabilir. Çalışanlarınızın acil durumlar için tıbbi yardım almasını sağlamak, ofis veya sahadaki çalışmalar için gerekli önlemleri almak da eklenebilir.

  • İSG Hangi Faydaları Sağlar?

İSG işinizi yalnızca yasal ve organizasyon ile ilgili sorunlardan korumakla kalmaz, aynı zamanda girişimlerinizin başarılı olmasını da sağlar. Bunun için yapmanız gerekenler arasında; işyerinizde hastalık ve yaralanma vakalarını azaltmak, işle ilgili yaralanmalar veya hastalıklar için tıbbi malzemeler bulundurmak, çalışanlarınızın sağlığını koruyarak iş verimliliğini korumak, hastalıklar nedeniyle kalifiye elemanların işten uzak kalmasını önlemek sayılmaktadır.

  • Hangi Kriterlere Göre İSG Hizmeti Alabilirim?

İSG Kanununda da belirtildiği gibi işyeriniz için bir tehlike sınıflandırması yapılmaktadır. Bu sınıflandırmaya göre hangi tür bir İSG hizmeti alacağınız ve hangi nitelikte bir uzman ile çalışacağınız kesinleştirilmektedir. İşyeriniz az tehlikeli, tehlikeli veya çok tehlikeli olarak kategorize edilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Sık Sorulan Sorular - Risk Danışmanlık

  • İSG Acil Durum Planlamasını İçeriyor mu?

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri elbette işyeriniz ile ilgili risk analizini ve değerlendirmesini yaparak bir Acil Durum Eylem Planı oluşturmaktadır. Bunun için işletmenizin detaylı bir analizi yapılmakta, risklerin hepsi tespit edilmekte ve acil durumlara ilişkin yol haritası belirlenmektedir.

  • İSG Kurallarına Uymamanın Sonuçları Nelerdir?

Eğer işyeriniz İSG hizmeti almak ve bir güvenlik politikası oluşturarak tedbir almak zorunda olan işletmeler arasında ise, İSG kurallarına uymamanın, istenen raporların hazırlanmamasının ve diğer işlemlerin yapılmamasının ciddi yaptırımları olmaktadır. Çalışma Bakanlığı tarafından çeşitli ihmallere karşı çeşitli cezalar belirlenmiştir. Görevlendirilen denetimciler tarafından eksiklikler ve ihmaller tespit edilerek hakkınızda ceza süreci başlatılır. İSG tedbiri almadığınız zaman yaşanan bir iş kazasında ise karşılaşacağınız cezanın miktarı artmakta, bu durum işletmeniz için kayıp olarak nitelendirilmektedir.

  • İzlenme: 851

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. Risk Danışmanlık
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.