Yangın Risk Analizi

Yangın risk analizi, işyeri, ev ve buna benzer alanlarda meydana gelebilecek yangınlarla alakalı olarak yapılan bir risk analizi işlemidir. Yangın risk değerlendirmesi olarak da nitelendirilen bu analiz süreci kapsamınca; işletmelerde çıkabilecek yangın tehlikelerine karşı risklerin net olarak belirlenmesiyle birlikte bunların önlenmesi işlemlerini de barındırmaktadır. 

İşletmeler kapsamınca muhtemel çıkabilecek yangın tehlikelerine karşı öncesinde hazırlıklı olmak son derece önemlidir. Nitekim yangın durumlarında can ve mal kaybının olmaması ya da en asgari düzeyde olması için yangın risk analizlerinin gerçekleştirilmesinde olabildiğince yarar vardır. Yangın risk analizi neticesinde kişiler yangın durumlarında nerede ve nasıl davranacağını en iyi biçimde bilecek ve neticesinde yangınları etkisiz hale getirecektir.

Yangın Risk Analizi Nasıl Yapılır?

Yangın risk analizi nasıl yapılır araştırmaları da yine en çok işletme sahipleri ve işletmelerde çalışan güvenlik uzmanları tarafından yapılmaktadır. Nitekim işyerleri kapsamınca yangınların çıkma ihtimali yüksektir. Özellikle de patlayıcı ve metal gibi çeşitli bileşenlerin olduğu işyerlerinde yangınlar meydana gelebilir. Bu gibi yangınların meydana gelmemesi adına yangın risk analizinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Yangın risk analizinin nasıl yapılacağıyla alakalı olarak da çeşitli teknikler mevcuttur. Buna göre işyerlerinin güvenlik uzmanlarının bilgi, birikimlerine ve işyerinin de niteliklerine göre bu metotlar değişkenlik göstermektedir. Ancak temel anlamda yangın risk analizlerinde öncelikle yangınlara sebebiyet verebilecek durum araştırması gerçekleştirilmelidir. Bu araştırma neticesinde ise yangına sebep olacak türden kriterleri ortadan kaldırmak ya da güvenliklerini en üst düzeyde almak gerekmektedir. Yangın risk analiz işlemleri gerçekleştirildiğinde ise raporlama da yapılarak çalışanlarla paylaşılmalı ve işyeri yöneticisine de onaylatılmalıdır.

Yangın Risk Analizi Eğitimi - Risk Danışmanlık

Yangın Risk Analizi Eğitimi

Yangın risk analizi eğitimi, özellikle belirttiğimiz üzere yangına sebep olabilecek kriterleri barındıran işyerlerindeki kişilerin mutlaka katılım göstermesi gereken eğitimlerdir. Yangın risk analizi eğitimleri kapsamınca kişiler yangınlara karşı nasıl tedbirler almasıyla ilgili olarak bilgiler edinebilir. Bununla birlikte yangın risk analizi kapsamınca yine kişilerin çeşitli tedbirleri daha öncesinden alarak olası felaketleri daha öncesinden engelleyeceği de bir gerçektir.

Yangın risk analizi eğitimi, çeşitli OSGB kurumları ve çeşitli eğitim danışmanlık kurumları tarafından verilen eğitimlerdir. Yangın risk analizi eğitimleriyle birlikte insanlar çalıştıkları işyeri kapsamınca tehlikelere karşı daha güvenli iş alanları oluşturacaktır.

Yangın Risk Analizi Nasıl Yapılır? - Risk Danışmanlık

Yangın Risk Analizi Aşamaları

Yangın risk analizi aşamaları oldukça fazladır. Yangın risk analizi aşamaları kapsamınca öne çıkanlar genel olarak şunlardır:

  • İşletmenin tehlike sınıfının belirlenmesi,
  • Yangın Kompartımanları, Duvarlar, Döşemeler, Cepheler ve Çatıların yangına dayanıklılığının belirlenmesi,
  • İşletmede yangın çıkması halinde Binanın inşası, yerleşimi ve binaya ulaşım yollarının belirlenmesi,
  • İşletmenin kaçış yolları ve kaçış merdivenlerinin uygunluğunun tespiti,
  • İşletmenin Bina taşıyıcı sisteminin yangın direncinin belirlenmesinde, yük taşıma kapasitesi, bütünlüğü ve yalıtımı göz önüne alınması,
  • İşletmede kullanılan Yapı Malzemelerinin yangına karşı dayanıklılık kontrolleri
Yangın Risk Analizi Eğitimi Kimler Tarafından Verilir? - Risk Danışmanlık

Yangın Güvenliği Risk Analizi

Yangın güvenliği risk analizi ile birlikte işyerlerinde olası çıkabilecek yangınlara karşı tedbirlerin erkenden alınması önemlidir. Özellikle de iş güvenliği uzmanları tarafından sürdürülmesi gereken bu sürecin en etkin biçimde gerçekleştirilmesi mümkündür.

Yangın risk analizi işlemlerinin tüm aşamalarının gerçekleştirilmesi neticesinde güvenlik işlemlerinin de en iyi biçimde alınabileceği bilinmelidir. Özellikle belirttiğimiz üzere iş güvenliği uzmanlarının bu konuda önderlik yapması gerekmektedir. Ayrıca çalışan kişilerin ve firma yöneticilerinin de bu konuya destek vermesi güvenlik tedbirlerinin alınması noktasında çok önemlidir. Çalışandan yöneticiye kadar etkin olarak sürdürülmesi gereken bu süreç ile birlikte yangınlar karşısında güvenlik son derece iyi biçimde alınacaktır.

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. Risk Danışmanlık
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.