Elektrikle Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi

Elektrikle çalışmalarda iş güvenliği eğitimi, elektriğin ön plana çıktığı çeşitli işyerlerinde oluşabilecek kaza ve risklere karşı önlemlerin daha iyi alınası adına verilen genel bir eğitimdir. Birçok işyeri çeşitli tehlikeler ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu tehlikeler ise genel olarak çalışan kişilerin hayatlarına müdahale edebilecek seviyede riskli olabilmektedir. Bu riskin en az seviyelere inmesi adına ise iş güvenliği uygulamalarının gerçekleşmesi en temel ölçütlerden biridir.

Elektrikle çalışmalarda iş güvenliğinin sağlanması adına çalışan kişilerin elektrikle çalışmalarda iş güvenliği eğitimi alması da son derece önemlidir. Nitekim bu eğitimler ile birlikte kişiler kendilerini daha korunaklı hale getirecek olup aynı zamanda da riskler karşısında yine kendilerini en iyi şekilde koruyacaklardır.

Elektrikle Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi Amacı

Elektrikle çalışmalarda iş güvenliği eğitimi amacı, elektrikli işlerde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamınca alınamayan önlemler ve dikkatsizlikler neticesinde oluşabilen kazaların önüne geçilmesidir. Elektrikle ilgili çalışmalarda genel olarak tehlikelerden de söz etmek mümkündür. Ancak bu tehlikelerin en aza indirgenmesiyle birlikte çalışanların güvenliklerinin de en üst seviyede sağlanması için elektrikle çalışmalarda iş güvenliği eğitiminin alınması en önemli gerekliliklerden bir tanesidir. 

Elektrikle çalışmalarda iş güvenliği eğitimi amaçları olarak elektrik tesislerinde iş güvenliğinin temin edilmesi de yer almaktadır. Bununla birlikte bilgi, beceri kazanımlarının sağlanması ve oluşabilecek risklerin de anlatılması bu bağlamda önemli ölçütlerden biridir. 

Elektrikle Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi Süresi İstanbul - Risk Danışmanlık

Elektrikle Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi İçeriği

Elektrikle çalışmalarda iş güvenliği eğitimi içeriği genellikle şunlardan oluşmaktadır:

 • Elektrikli Aletlerde Tehlike
 • Elektrik Panoları
 • Elektrikli İşlerde Tehlike
 • Topraklama Yöntemleri
 • Elektrikli Alet Kullanımlarında Uyulması Gereken Kurallar
 • Yüksek Gerilim Hatlarında Alınması Gereken Tedbirler
 • Panolarda Akım Kontrolü
 • Kaçak Akım Röleleri
 • Yüksekte Çalışma Yöntemleri
 • Pano Montajlamalarında İş güvenliği Yöntemleri

Elektrikle çalışmalarda iş güvenliği eğitimi içerikleri kapsamınca kişiler çeşitli bilgilendirmeleri alarak tecrübelerine de yansıyacaktır. Bu tecrübeler ile birlikte kişiler elektrikle çalışma alanlarında kendilerini daha iyi hissedecek, güvenli çalışma koşullarına bağlı olarak iş verimlilikleri de daha yüksek olacaktır.

Elektrikle Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimine Kimler Katılmalı - Risk Danışmanlık

Elektrikle Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimine Kimler Katılmalı

Elektrikle çalışmalarda iş güvenliği eğitimine her seviyeden kişiler katılım gösterebilir. Özellikle de iş sahasında elektrik tesisat işleriyle uğraşan ve aktif çalışmalarını bu yönde gerçekleştirmekte olan kişilerin elektrikle çalışmalarda iş güvenliği eğitimlerine katılması son derce önemlidir. İş güvenliği temel konuları kapsamınca elektrikle çalışmak da yine bu konular arasına dahil olmaktadır. 

İş güvenliği uzmanları tarafından da fazlasıyla takip edilen bu konuların çalışanlar üzerindeki denetimleri de yine aynı şekilde olmalıdır. Nitekim çalışan kişilerin olası tehlike ve felaketlere karşı kendilerini daha iyi korumak ve neticesinde tehlikeleri de en aza indirgemesi açısından elektrikle çalışmalarda iş güvenliği eğitimlerini en iyi biçimde alması ve uygulaması gerekmektedir.

Elektrikle Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitim Süresi - Risk Danışmanlık

Elektrikle Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitim Süresi

Elektrikle çalışmalarda iş güvenliği eğitim süresi genellikle 1 gün içerisinde 4 saat olarak sürmektedir. Bu süre zarfında oluşabilecek tüm sorular, sorunlar da yine eğitim süresince çözülecektir. Bu eğitim süresi yetmeyen kişiler farklı kurumlardan alınabilecek eğitimlerle de yine kendilerini daha iyi geliştirebilir ve neticesinde kendilerini elektrik ile çalışma sahalarında daha iyi biçimde hazırlayabilir.

Oluşabilecek felaketlere karşı alınacak en temel önlemler iş güvenliği önlemleridir. Bu önlemler ile birlikte gerek çalışanlar gerekse de firma yöneticileri en uygun biçimde çalışmalarını sürdürebilecek ve neticesinde iş verimlilikleri de artacaktır. Bu bağlamda elektrikle çalışmalarda iş güvenliği eğitimlerinin alınması olabildiğince yararlı olacaktır.

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. Risk Danışmanlık
Web Tasarım: Akademi Grafik 

 • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.